• ติดตามเรา

สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบครั้งที่ 2 (การปฏิบัติ) และครั้งที่ 3 (การสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่ประมวลผล

19 สิงหาคม 2562


สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบครั้งที่ 2 (การปฏิบัติ) และครั้งที่ 3 (การสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่ประมวลผล

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

โครงการสัมนาสัญจร ประจำปี 2561

21 กรกฎาคม 2561


อ่านต่อ

งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา "คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562"

26 กันยายน 2561


อ่านต่อ