• ติดตามเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยการสุ่มจากรายชื่อสมาชิกทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (แบ่งเป็น 12 กลุ่ม โดยจำนวนรางวัลของแต่ละกลุ่มเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิก)

14 พฤศจิกายน 2561


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 
โดยการสุ่มจากรายชื่อสมาชิกทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
(แบ่งเป็น 12 กลุ่ม โดยจำนวนรางวัลของแต่ละกลุ่มเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิก)

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

โครงการสัมนาสัญจร ประจำปี 2561

21 กรกฎาคม 2561


อ่านต่อ

งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา "คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562"

26 กันยายน 2561


อ่านต่อ