• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท จากการสุ่มรายชื่อในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

23 พฤศจิกายน 2565


ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัลจากการสุ่มรายชื่อในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยสุ่มจากรายชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมทั่วประเทศ จำนวน 150 รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท

ปรากฏรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ