• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก เรื่อง หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อประกอบการกู้สามัญ

8 กันยายน 2565


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ขอประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก เรื่อง หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อประกอบการกู้สามัญ ประเภทบุคคลและบริษัทประกัน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ขอให้สมาชิกที่จะยื่นกู้เงินสามัญ ประเภทบุคคลและบริษัทประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และพิมพ์แบบ หน้า - หลัง เท่านั้น จากนั้นศึกษารายละเอียดและลงชื่อในเอกสารดังกล่าว

เพื่อเป็นเอกสารประกอบคำขอกู้ต่อไป

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : >> ที่นี่ <<

 

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ