• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566”

30 มิถุนายน 2565


ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น  “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566”

รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ และวิธีการรับสมัคร ตามประกาศที่แนบมาด้านล่างนี้

หากท่านสนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ : >>ที่นี่<<

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ