• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

4 เมษายน 2565


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

(สำหรับผู้ที่ใช้งานผ่านมือถือและไม่สามารถอ่านเอกสารที่แนบมาได้ คลิก : >>ที่นี่<<)

และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ :

1. แบบขอรับทุนฯ ประจำปี 2565 : >>ที่นี่<<

2. แบบบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนฯ (ประธานเขต 1-10) : >>ที่นี่<<

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ