• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้อเนกประสงค์ พ.ศ.2565

1 มีนาคม 2565


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้อเนกประสงค์ พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ท่านสามารถอ่านหลักเกณฑ์ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : >>อ่านที่นี่<<

และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำขอกู้ได้ที่ : >>ดาวน์โหลดที่นี่<<

(โปรดพิมพ์เอกสารคำขอกู้แบบ หน้า-หลัง เท่านั้น)

 

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ