• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง งดการติดต่อ ณ สำนักงานเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

23 กุมภาพันธ์ 2565


เนื่องจากการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 พบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีผลเป็นบวก 1 ท่าน สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งงดติดต่อสมาชิก ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน และรายละเอียดการให้บริการในช่วง 3 วันทำการ ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ