• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

23 พฤศจิกายน 2564


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์

โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดวาระการประชุมได้ที่ : คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 97.7 MB)

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ