• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มพูนทรัพย์ 24 เดือน

8 ตุลาคม 2564


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มพูนทรัพย์ 24 เดือน

โดยจะเริ่มเปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565

อัตราดอกเบี้ย 3.50 ต่อปี

สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และหนังสือขอเปิดบัญชีได้ที่เอกสารที่แนบมาด้วยนี้

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ