• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

12 พฤษภาคม 2564


ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่านสามารถเรียกร้องสินไหมกับบริษัทได้โดยตรง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ผู้ถือกรมธรรม์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
เลขกรมธรรม์ : 35231799

-------------------------------------------------------

หรือกรณีสมาชิกสามัญที่ถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนสาธารณประโยชน์ฯ ได้ที่ : ที่นี่

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ