• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

ขอเชิญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จำกัด รับชมการถ่ายทอดสด การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 จากห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 9:15 น. ของวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ทาง Facebook Page : สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมราชทัณฑ์

29 กรกฎาคม 2563


ขอเชิญ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จำกัด รับชมการถ่ายทอดสด  การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  จากห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่เวลา 9:15 น. ของวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563   ได้ทาง Facebook Page : สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมราชทัณฑ์
Link : www.facebook.com/สหกรณ์ออมทรัพย์-กรมราชทัณฑ์-1546844025335681

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

ภาพบรรยากาศ "การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

31 กรกฎาคม 2563


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สหกรณ์ราชทัณฑ์ กับการแบ่งปันสู่สังคม"

25 สิงหาคม 2563


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

16 กันยายน 2563


อ่านต่อ