• ติดตามเรา

ประกาศสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564" รับสมัคร 13-24 กรกฎาคม 2563 , ลงคะแนน 16 กันยายน 2563 , นับคะแนน 6 ตุลาคม 2563

30 มิถุนายน 2563


ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องวันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการสรรหา หน่วยสรรหา และเวลา ในการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

- รับสมัคร 13 - 24 ก.ค. 2563

- ลงคะแนน 16 กันยายน 2563

- นับคะแนน 6 ตุลาคม 2563

รายละเอียด คลิก   ใบสมัคร คลิก

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

โครงการสัมนาสัญจร ประจำปี 2561

21 กรกฎาคม 2561


อ่านต่อ

งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา "คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562"

26 กันยายน 2561


อ่านต่อ