• ติดตามเรา

สหกรณ์ขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยการจับฉลากรายชื่อจากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม และโดยการสุ่มจากรายชื่อสมาชิกทั่วประเทศ (แบ่งเป็น 12 กลุ่ม โดยจำนวนรางวัลของแต่ละกลุ่มเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิก)

26 พฤศจิกายน 2562


สหกรณ์ขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยการจับฉลากรายชื่อจากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม และโดยการสุ่มจากรายชื่อสมาชิกทั่วประเทศ (แบ่งเป็น 12 กลุ่ม โดยจำนวนรางวัลของแต่ละกลุ่มเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิก)

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

โครงการสัมนาสัญจร ประจำปี 2561

21 กรกฎาคม 2561


อ่านต่อ

งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา "คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562"

26 กันยายน 2561


อ่านต่อ